• TM
  • RU

Push-habarjyklar.

 15.06.2019  1459

Android telefonlarda push-habarlary nädip öçürmeli?

Hormatly adamlar, biz telefonymyzda birtopar programmalary ulanýas (oýunlar, messenjerler we ş.m.). We ol programmalar bize dürli habar-maglumatlary ugradyp durýar olara başgaça puş-habarlar diýilýär. Ulanýan programmalarymyzyñ sanyça puşlaryñ sany hem artýar. Wagtyñ geçmegi bilen olar ýüregimize düşýär we bizi birahat edip başlaýar. Puş-habarlary nädip gelmez ýaly etmeli? Ine çykalga: gelen her bir puş-habar ekranyñ ýokarsynda gorünýär. Onuñ üçin telefonyñ ekranyny aşak çekmeli we ýüregimize düşen puş-habaryñ üstüne basyp durmaly. Soñra size täze sahypa açylar. Açylan sahypadan Разрешить уведомление diýen ýazgynyñ sag gapdalyndaky düwmä basyñ. Boldy, indi sizi programmalaryñ ýürege düşgünç puş-habarlary birahat etmez.