• TM
  • RU

Prosessoryñ takt ýygylygy.

 14.07.2019  1288

Prosessoryñ takt ýygylygy.


Тakt ýylgylygy - wagt birliginde ( 1sekuntda) prosessoryñ işläp biljek taktlarynyñ sanyny görkezýän prosessoryñ häsiýetnamasy.

Mysal üçin: Eger telefonyñ häsiýetnamasynda 1,7 GHz görkezilen bolsa onda bu telefonyñ 1 sekuntda 1 700 000 000 (1 milliard 700 million) takt edip bilýändigini añladýar.


Amala aşyrylýan amalyñ , prosessoryñ görnüşine baglylykda bir meseläni çözmek üçin sarp edilýän taktlaryñ sany üýtgäp bilýär.

Takt ýygylygy näçe ýokary bolsa şonçada işiñ ýerine ýetirliş tizligi ýokary bolýar. Bu tapawut ýadro sany deñ bolan ýöne ýygylygy dürli bolan prosessorlarda gowy duýup bolýar.

Käbir öndürijiler energiýa tygşytlylygy üçin takt ýygylygyny peseltýärler sebäbi prosessoryñ tizligi näçe ýokary bolsa şonçada köp zarýad iýýär.

Takt ýygylygynyñ artmagy (MHz,GHz) telefonyñ gyzmagyna getirýär bu bolsa telefona zyýanly. Şonuñ üçin köpýadrolylyk tehnologiýasy ulanylýar. Netijede telefonyñ öndürijiligi artýar ýöne telefon gyzmaýar.

Köpýadrolylyk netijesinde telefonymyzda ulanýan programmalarymyzyñ işi birnäçe ýadrolara paýlanýar. Ýöne programmalaryñ soñky çykan wersiýasy bolmaly. Bu bize zarýadymyzy tygşytlamaga mümkinçilik berýär.