• TM
  • RU

Zarýad beriji enjamyñ kuwwatlylygy nähili bolmaly?

 08.09.2019  1444

Zarýad beriji enjamyñ kuwwatlylygy nähili bolmaly?


 Zarýad beriji enjamyñ kuwwatlylygy onuñ üstünden geçrip bilýän togunyñ güýjüne bagly bolup durýar. Geçirip bilýän togunyñ güýji zarýad beriji enjamda ýa-da onuñ koropkasynda output we выход  diýen ýazgylaryñ ýanynda bolýar. Mysal üçin: 1A, 2.1A we ş.m.

Her enjam üçin zerur bolan zarýad beriji enjamyñ kuwwatlylygy onuñ batareýiniñ göwrümine bagly bolup durýar. Eger-de telefonyñ batareýiniñ möçberi 1800 mAh çenli bolsa we zarýad alýan döwründe köp ulanylmagy meýýilleşdirilmeýän bolsa onda kuwwatlylygy 1 A bolan zarýad beriji enjam hem bolar. Batareý göwrümi 1800 mAh-dan uly bolan telefonlar üçin bolsa 2.1 A  kuwwatlykly zarýad beriji enjam ulanylsa gowy. Mundan başga-da zarýad bereniñizde telefonyñyzy режим полёта/режим самолёта geçirseñiz telefonyñyz zarýad alma tizligi 15% köpeler. Üns beriñ zarýad beriji enjamlaryñ koropkasynda 2,1 A diyip yazylan bolup biler ýöne siz muña ynanman zarýad beriji enjamy telefonyñyza birikdirip barlap görüñ. Güýji 2,1 A bolan zarýad beriji enjamlar ortaça minutda 1% zarýad bermeli eger-de şol möçberde bermese onda siziñ zarýad beriji enjamyñyzyñ güýji 2.1 A däl. Käbir zarýad beriiji enjamlaryñ daşynda 3.1 A diýip ýazylýar ýöne bu hakykata gabat gelmeýär.