• TM
  • RU

"EMLAK"H.K.HYZMATLARY

Дата размещения: 29.08.2020 Дата окончания: 27.11.2020  1255


Загрузка изображения...
Bildiris suraty
Расширенный

Номер объявления: 8828

Emläk" Gozgalmaýan Emläk Agentligi size
Asgabat saheri  hem-de Ahal welayatynyn caklerinden amatly bahadan; Satlyk ýaşaýyş öýleri, jaýlary, kotežleri, elitny jaýlary, satmana we satyn almaga, karende yerleri tabsyrmana hem-de tapyp bermane,ofisleri, ammarlar, dukanlar, ekerancylyk bag-bakja ekmeklik ucin gektar yerleri tapmana.

Hususy  karhanasyny we Hojalyk jemgyyetini açmak hem-de yapmak işlerini yerine yetirmage.
Buhgaltercilik hasabat islerini doly derjede alyp barmak. Ideal maslahatlary bermek, gelejekde bizness planlaryny duzup bermage, Bizness idealaryny tayyarlap bermage yardam edyaris.

Jayyn ya-da islendik durli gornusdaki gozgalmayan emläkleriñ bahasyny kesgitlap bermek.

Turkmenistanyñ islendik kunjegindaki gozgalmayan emläkleriñ dokument işlerni alyp barmak we  iş sapary arkaly  baryp işleriñizi ýerine ýetirip bileris.

0

Для связи
Телефон:
+99365626486
Велаят:
город Ашхабад / mir2/3 4dom
 Другие контакты: