• TM
  • RU

RIELTOR IŞGÄR GEREK

Дата размещения: 20.06.2019 Дата окончания: 18.09.2019  2976


Загрузка изображения...
Bildiris suraty
Расширенный

Номер объявления: 1485

AGENTSTWA NEDWIIŽIMOSTDA RIELTOR BOLUP IŞLEMEK ÜÇIN IŞGÄR GEREK. 


1)ÝAŞY 20-DEN 35-ÝAŞA ÇENLI, 


2)RUS, TÜRKMEN DILLERINI GATY GOWY BILMELI (ÇALA DÜŞÜNIP GÜRLEŞIP BILMEÝÄR ADAMLAR JAŇ ETMESIN). 


3)IŞ WAGTY 10-00 DAN 20-00 ÇENLI. 


4)KOMPÝUTERDEN WE INTERNETDEN BAŞY ÇYKÝAN ADAM BOLMALY.


5)AÝLYK HAKY EDEN IŞINDEN % TÖLENÝÄR. 


6)ETMELI IŞI: BAZADAKY BAR BOLAN KWARTIRALAR BILEN IŞLEMELI;


SAÝTLARDA REKLAMA GOÝMAGY BAŞARMALY;


BAZAMYZDAKY BAR BOLAN JAÝLARY SATMALY WE ARENDA BERMELI.


HEMME IŞ ŞERTLERIMIZ ÜPJIN EDILEN.

 

BAŞGA ÝERDE IŞLEÝÄNLER WE TALYPLAR, OKUWÇYLR BIMAZA ETMESIN.


PUL GAZANMAGY BAŞARÝAN ADAM BOLMALY!!! EREG SEN ŞOLAR ÝALY ADAM BOLSAŇ ONDA BIZE JAŇ ET!


TEL.: 56-21-63


Для связи
Телефон:
56-21-63
Велаят:
город Ашхабад
 Другие контакты: