• TM
  • RU

Islendik görnüşde Web-site Düzüp bermek hyzmaty

Дата размещения: 29.09.2021 Дата окончания: 28.12.2021  1062


Загрузка изображения...
Bildiris suraty Bildiris suraty
Расширенный

Номер объявления: 12327

Internetda söwda  etmek isleyanizmi?

 Biziň “Sanly Açar “ kärhanamyz siz üçin hyzmatlary ýerine ýetirýär.

Biziň hyzmatlarmyz:

Web site hyzmatlary

1.Online market

2.Online market – limited function

3.Portal saýt

4.Bir sahypaly saýt

5.Bir sahypaly saýt -limited function

6.Wordpress-da doredilen sayt

7.Mobile priloženiýalar

8.Web site ýöredip bermek hyzmatlary

MEGA reklama :250 000 müň adama siziň harydyňyzy ýa-da hyzmatyňyzy görkezip bermek

Target reklama edip  bermek.

Google-da, imoda we  beyleki sosial torlarynda reklama etmek.

Sosial torlarynda biznesiňizi ösdürmegi öwretmek

Turkmen platformalarynda magazin açyp bermek.

Dizaýn hyzmatlary:

Logotip taýýarlamak

Wizitkalary taýýarlamak

Bannerlary taýýarlamak

Reklama suratlar

Reklama roliklar

0

Для связи
Телефон:
+99361375956
Велаят:
город Ашхабад
 Другие контакты:
+99361589828

 
  Комментария нет