• TM
  • RU

"" ulanyjynyň bildirişleri

satlyk elitka

neiwtgaz elitka 2 kom 90m2 remont gaty gowy girip yashabermeli amatly bahadan 73.000 aljaga onushuk bar

73 000
73 000
16.07.2019

6 mekir satlyk

6 mikrayon lalezar bazaryn yany 3 kom 3/2 etazy remont yewro yany remont edilip goyulan hickim yashanok hemme zat paket girip yashabermeli d...
35.500
35.500
16.06.2019

newitgaz elitka mir koce

newitgaz elitka mir koce 16/13 etazy 4 kom 120m2 remon gowy hemme zat galta baha 100.000 aljaga onushuk bar

100.000
100.000
07.06.2019

11 mekir satlyk

11 mekir 5/5 etazy 3 kom 4 edilen 86m2 remont yewro mebil tehnika paket hemme zat galya remontdan son yashalmadyk jay 2 banya 2 tualet baha ...
47.000
47.000
07.06.2019