• TM
  • RU

Sygyr

Дата размещения: 28.07.2021 Дата окончания: 26.10.2021  316


Загрузка изображения...
Bildiris suraty Bildiris suraty Bildiris suraty
Расширенный

Номер объявления: 32145

GYSSAGLY!!! Arassa we ýuwaş mal, kim bolsada sagdyrýar. Günüñ dowamynda 5-6 litr süýt berýar. Agzyna seretseñ süýdini köpeltýär. Alarman bolsañyz ylalaşyk bolar jañlaşaýyñ.

7500