• TM
  • RU

GRANULIRLENEN Uly kiçi Mallar

Дата размещения: 25.10.2021 Дата окончания: 23.01.2022  412


Загрузка изображения...
Bildiris suraty Bildiris suraty Bildiris suraty Bildiris suraty Bildiris suraty
Расширенный

Номер объявления: 36114

Duzuminde. Raps yagyn sary uny, Arpa, Bugdayyn kepegi, Yorunja,Yandak,Günebakar kelle, Pak çigit, Mekgepalaçy,Mekgejöwen,Duz. islegine göräde çykaryp bolyar yokumlylygy guyçli, Süyt beryän mallar hem bakylyan kiçi mallar un. Garantiya beryän göwniňeze yaramasa yzyna alyaň puluňyzy gaytyryp

3,50