• TM
  • RU

"город Ашхабад" объявления по

kosekli duyye

kosegi erkek duyye beter yuwas

21000
21000
13.06.2021

kosekli duye

gyssagly onusuk bolar 1garyn sagym owretmeli

20 mun manat
20 mun manat
12.06.2021

düye

körpe köşekli düye 5 ji köşegi yuwaş mal kim sagsada sagdyrya süydi gowy baha 100 mil

20000

Gurot owsuk

satlyk owsuk gurot mal 195-200 kg aralygy geljek diri we cekime  berip bolyar janlasayyn

0
08.06.2021

Torum

Maňa  3we4  ýaşly  torum   gerek.

6ooo 8000
6ooo 8000
07.06.2021

kosekli duye

kosekli duye  sudu gawy berya yuwas mal  soz yok arasa duya soz yok

120 onusuk bar
120 onusuk bar
06.06.2021

düýe iki sany

iki sany düýe birinin kòşegi 1yas birinin kòşejigi 15 gunlik baha hersi 110 mln galanyny jañda sorap bile...
30.000tmt
30.000tmt
04.06.2021

sygyr göleli

sygyr göleli

sygyr göleli
sygyr göleli
03.06.2021

duye yun

duye yun alyan satyn

25 manatdan
25 manatdan
01.06.2021

duye yun alyas.

baha 2o .klesy. duye yun alyas..janlasyn.

2o
2o
13.05.2021

erkek ogşyk

erkek ogşyk 1 yaşan özini alana 38 milyon oñyşyk bolor  oldirip hemme etini alana kilasy 260 dan

7600
7600
24.05.2021

duye

Mala soz yok yuwas duye

2000
2000
24.05.2021

duye

mana kosekli duye gerek onusukly bolsun

20.05.2021

kosekli duye

korpe kosekli duye yuwas mal kim barsa sagdyrya gapyda iyimlenip sagylyp yor baha koneden 100 mln onusuk bolor alarmana

100 mln
100 mln
04.05.2021

Mana Köşek gerek

3000-4000 aralyk bolsun
3000-4000 aralyk bolsun
02.05.2021

arwana duye 5yasan

gyssagly pul gerek bolup satyan 5yasan arwana erkek duye 40mln

8000 tazede
8000 tazede
01.05.2021

duye 5yasan gyssagly

gyssagly satyan pul gerek 5 yasan erkek duye

10000 tazede
10000 tazede
01.05.2021

induyuk

yumurtga ba tohumlyk 5m dan aljak ba bossa jan eda

5m
5m
03.04.2021

düýe

erkek düýe 4 ýaşynda 45000 mln kone puldan

9000 tmt
9000 tmt
25.03.2021

kosekli duye .duye

br sany howurden cykan duye 3nji garny br sany kosekli duye duye howurden cykan Baha boljak yeri 150mln koneden gyssagly dal abmen goleli sy...
30000 tmt
30000 tmt
14.03.2021

Ogsuk

ogsuk bakmaly sagdyn arassa mal isdasi gowy baha 30 mln onusuk bar

30 mln
30 mln
02.03.2021

gysyr duye bakymly

uly duye bakmaly sagdyn mal isdasine soz yok baha 45 mln onusyk bar

45 mln
45 mln
02.03.2021

ogşuk

Arassa ýerli mal 3 sany erkek iýme duran baha täzeden 5300 oňuşşak gyssagly

5300
5300
14.02.2021

erkek burchy

erkek burchy bar 5-6 yashar. bogaz duyeler bar. gysyr duye. gayalyk bar
864885211

gepleshmeli

Gurat owsuklar

satlyk owsuklar we duyeler diri we cekip berip 200-230 kgcekip 180 berjek  aralygynda kg gelyar galan zat ucin janlasaýyn

180
180
23.01.2021

Duye suytli

Duye Torumly.. suydi gowy.. su wagt  gune 3-4 lit suyt berya  tomusda kopeltya. kosegi dayawja. baha 80mln onushuk bolar. Yeri Gok...
16000
16000
06.01.2021

erkek

duye gowy yagdaýy 2 yasar bakylan mal  350 kile barada gurrun yok sagdyn mal beren zadyny iyip dur gyssagly pul gerek bolup satjak...
80 milion

owsuk

iyermen yerli mallar kicilikden oyde saklap gelyan ikisini alana gowja onsuk bar yeri 40 yyllyk ikisi bile 57 mln

05.12.2020

duye

erkek koshek. bogaz duye. torumly duye. et mal we bashgada kan  hawarlashayyn.

gepleshmeli.
gepleshmeli.
24.11.2020

owsuk

iyermen gapyn maly alarman bolsan gelip gorayin

4400
4400
20.11.2020