• TM
  • RU

Верблюд Объявления

kosekli duye Продано

gowy jan edayin

100000milyon
100000milyon
10.05.2022

3nji garny koşegi inen enesi gurat yuwas yeke oziñ sagdyrya koneden 115 mln

23000
23000
26.05.2022

Köşekli düye

yaş koşekli düye 3nji garny koşegi inen düye yuwsja enesi gurat mal edinjege
koneden 115 mln

23000
23000
26.05.2022

Düýe köşekli

Düýe köşekli arassa tohum mal täze gumdan gelen agzyndan berden süýtlek mal  25 müñ manat ...
25.000
25.000
26.05.2022

düýe

Satlyk arwana düýe köşekli häsiýeti ýuwaş kim barsa sygdyryp dur baha köneden 85mln oňu...
17
17
22.04.2022

Köşekli düýe

Täze botlan ýuwaş düýe

23.000
23.000
16.05.2022

eekek

2 sany bakylan erkek biri 4 yasady birem 3 yasady 3 ay bakylan

127.500
127.500
15.05.2022

2 sany bakylan erkek  1nin yasy 4 birinin yasy 3 bicilmedik

25.400 taze puldan
25.400 taze puldan
14.05.2022

düýe

Köşekli düýeler ýuwaş süýdi gowy her sagymynda bir setin süýt berýär jaňla&...
100000 milýon oňuşup berýän
100000 milýon oňuşup berýän
12.05.2022

Düýe ýuwaşa

Düýe ýuwaşa bakyda duran kile 250 takmynan çekibem berýär bahasy 50 manat oňşyk bar diri aljak ...
11.05.2022

duye gayalyk

2sany 5 yasar inen gayalyk dekabrda gayan biri gara biri ak duye

3000
3000
01.05.2022

düýe Köşekli

köşegi erkek mal.yuwassa
sagdyryar
baha 95 mln onsuk bar

30.04.2022

köşekli düýe

köşekli düýe bar köşegi 1 ýaşap geçen gaty gowy  mal baha 125 mln mala söz ýok &...
24 000
24 000
30.04.2022

bakylan düýe

bakylan ene düýe bakymy ýeten arkaýyn 350 kg berýä ýene bakylan ogşyk ba gelip saýlap alywermel...
18 000
18 000
24.04.2022

kòşekli dùýe

dùýe ýuwaş süýdi Orta sùydi bar.

27000
27000
23.04.2022

şu nomyrda 65471978

20000 tmt
20000 tmt
15.04.2022

satlyk dùýeler

3 sany satlyk dùýe bar birinji kòšekli dùýe.ikinji gysyr dùýe 3nji uly duýe bogazdygy belli d&#...
22000.13000.16000
22000.13000.16000
12.04.2022

kosekli duýeler

mal edinjek gowy koşekli duýeler
yaş duyeler

12 tmt 13 tmt 14 tmt
12 tmt 13 tmt 14 tmt
12.04.2022

дуйе

юваш ко́шекли дуйе

18000
18000
12.04.2022

kosekli duyeler

sagym bilyan yuwas arwana duyeler saylap sagyp gorip bolya. islendik Adama sagdyryan yuwas duyeler

jañda
jañda
06.04.2022

kosekli duye

sagym bilyan yuwas köşekli duyeler

telefonda
telefonda
05.04.2022

duýañ garyn-icegesini satyn aljak

Куплю, желудок верблюд ...
15
15
21.03.2022

Kesekli Duye Suytli Yuwas Duye yasy ulurak

Kesekli Duye Suytli Yuwas Duye yasy ulurak

22000 TMT
22000 TMT
15.03.2022

Düýe

2 sang ýuwaş süýtli ýerli iýermen ýaş düýe baha 12.000 manat herse oňşyk bar

12.000
12.000
11.03.2022

Erkek köşek

Ýagdaýy gowy ýaş mal

11.03.2022

Torumly duye

torymly saglym otyrlan yenede bogaz

23000

дуелер

3 саны улы Дуе  , 5 саны 4яшы ...