• TM
  • RU

"" ulanyjynyň bildirişleri

Mir 5 Bambuk kafen yany 4 komnat 5/2 etazy 85 metr kwadrat arassa remont oy gos bolekleyin galyar

Mir 5 Bambuk kafen yany  4 komnat 5/2 etazy  85 metr kwadrat arassa remont oy gos bolekleyin galyar 

22.08.2019
22.08.2019

Mir 7/3 Surikow Moskowskide 2 komnat 9/9 etazy gos remont

Mir 7/3 Surikow Moskowskide  2 komnat 9/9 etazy  gos remont 

22.08.2019

30 mkr Avaza kafen toweregi 2 komnat 3/3 etazy arassa remont dokument tayyar satlyga

30 mkr Avaza kafen toweregi  2 komnat 3/3 etazy  arassa remont  dokument tayyar satlyga 

22.08.2019

satlyk jay 1 komnat 2 edilen 9 mkr

satlyk jay 1 komnat 2 edilen 9 mkrde 3/3 etazy remont yagdayy poly Laminat edilen stenalaryny emulsiya etmeli acyk podyezli dom 36 metr kwad...
22.000
22.000
19.07.2019

satlyk gostinka 1 komnat

satlyk Gostinka 1 komnat 1 etaz 4 mkr remont gowy 19 metr kwadrat baha 14. 000 $ Tel 864602008

14.00p
14.00p
19.07.2019

satlyk jay 4 komnat Gowdan B

satlyk jay 4 komnat 4/4 etazy Gowdan B Optowoyyn garsysy sredni remont + mebel tehnika 75 metr kwadrat baha 39. 000 $ onusuk bar yerinde Tel...
39.000
39.000
19.07.2019

satlyk jay 2 komnat Mir 2

satlyk jay 2 komnat 5/1 etazy Mir 2 de arassa remont oboy edilen + mebel tehnika baha 31. 000 $ okancatelno Tel 864602008

31000
31000
19.07.2019

satlyk jay 3 komnat Mir 2

satlyk jay 3 komnat 5/5/ etazy Mir 2 de Mir koca golayda 74 metr kwadrat remondy arassa remont oboy edilen baha 31. 000 $ okancatelni Tel 86...
31.000
31.000
19.07.2019

satlyk jay 2 komnat Mir 8

satlyk jay 2 komnat 9/3 etazy Mir 8-de  90 metr kwadrat arassa gos remont baha 43. 000 onusuk bar

43000
43000
19.07.2019

satlyk jay 2 komnat 30 mkr

satlyk jay 2 komnat 3/3 etazy 30 mkrde arassa remont dokument tayyar satlyga baha 24. 000 onusuk bolar

24000
24000
19.07.2019

satlyk jay 3 komnat Mir 5

satlyk jay 3 komnat 9/6 etazy Mir 5 de uski prihoska arassaja remont baha 36. 000  onusuk bar

36000
36000
19.07.2019

satlyk jay 2 komnat Mir 8

satlyk jay 2 komnat 9/8 etazy Mir 8de yewro remont edilen dokument hemme zat tayyar baha 44. 000 onusuk bar

44000
44000
19.07.2019

satlyk kwartira 4 komnat Gowdan W

satlyk kwartira 4 komnat 4/3 etazy Gowdan W pekarnyn yanynda arassa gowy remont oboyly + mebel tehnika baha 41500 onusuk bar

41500
41500
19.07.2019

satlyk elitka 2 komnat Podwoyski kocede

satlyk Podwoyski elitka 2 komnat 3 edilen 12/5 etazy arassa remont dokument hemme zat tayyar baha 64. 000  okancatelni

64000
64000
19.07.2019

satlyk jay 4 komnat Mir 3

satlyk 4 komnat kwartira 9/5 etazy Mir 3 Yubleyniden 2 komnady arassa remont 2 komnady gowy remnt edilen baha 46. 000 $ dokument tayyar s...
46000
46000
19.07.2019

satlyk jay 1 komnat 11 mkrde

satlyk 1 komnat kwartira 4/4 etazy 11 mkrde 50 mekdebin yany arassaja sredni remont mebel bolekleyin galyar dokument tayyar satlyga baha 2...
20000
20000
19.07.2019

satlyk jay 2 komnat 11 mkrde

satlyk kwartira 2 komnat 4/3etazy 11 mkr 50 mekdebin yanynda arassa sredni remnt baha 23. 000 okancatelno

23000
23000
19.07.2019

satlyk jay 2 komnat Naginada

Satlyk 2 komnat 3/2 etazy acyk podyezd Naginada arassaja remont baha 23. 000 okancatelno

23000
23000
19.07.2019

satlyk jay 2 komnat

satlyk kwartira 2 komnat 3/3 etazy 2 mkrde sredni remont baha 22. 000 okancatelni

22000
22000
19.07.2019

satlyk jay 1 komnat 4 mkr Atabayewden

satlyk jay 1 komnat 3/2 etazy 4 mkr Atabayewden Arassa remont baha 20. 000 azyrak onusuk bar

20000
20000
18.07.2019

satlyk jay 2 komnat Mir 2

satlyk jay 2 kmnat 9/4 etazy Mir 2 Mir koceden remont yagdayy gowy 60 metr kwadrat propiska bos dokument tayyar edilen satlyga baha 34. 00...
34000
34000
18.07.2019

satlyk jay 1 komnat 2 edilen 9 mkrde

satlyk jay 1 komnat 2 edilen 9 mkrde 3/3 etazy remont yagdayy poly Laminat edilen stenalaryny emulsiya etmeli acyk podyezli dom 36 metr kw...
22000
22000
18.07.2019

satlyk 1 komnat Gostinka

satlyk Gostinka 1 komnat 1 etaz 4 mkr remont gowy 19 metr kwadrat baha 14. 000 

14000
14000
18.07.2019

Satlyk jay 1 komnat 11 mkr

satlyk jay 1 komnat 4/4 etazy 11 mkr 2 proyezd Kotowskiden bez remont mebel tehnika galyar 44 metr kwadrat meydany baha 18. 000 dokument ...
18000
18000
18.07.2019

Satlyk jay 4 komnat Gowdan B

satlyk jay 4 komnat 4/4 etazy Gowdan B Optowoyyn garsysy sredni remont + mebel tehnika 75 metr kwadrat baha 39. 000  onusuk bar yerinde

39000
39000
18.07.2019

Satlyk jay 2 komnat Mir 2

satlyk jay 2 komnat 5/1 etazy Mir 2 de arassa remont oboy edilen + mebel tehnika baha 31. 000  okancatelno

31000
31000
18.07.2019

satlyk jay 3 komnat Mir 2

satlyk jay 3 komnat 5/5/ etazy Mir 2 de Mir koca golayda 74 metr kwadrat remondy arassa remont oboy edilen baha 31. 000  okancatelni

31000
31000
18.07.2019

Satlyk jay 2 komnat Mir 8

satlyk jay 2 komnat 9/3 etazy  Mir 8-de 90 metr kwadrat arassa gos remont baha 43. 000 onusuk bar

43000
43000
18.07.2019

satlyk jay 2 komnat 30 mkrde

satlyk jay 2 komnat 3/3 etazy 30 mkrde arassa remont dokument tayyar satlyga baha 24. 000 onusuk bolar

24000
24000
18.07.2019