• TM
  • RU

Утка Объявления

indautka yaşylbaş

indautka kopelyan hilegi 19 sany 2 ay bolup gecen saklamana gaty gowy zatlar yerim yok son ucun satyan bahasy 60manat ştukgam alyp boly...
60
60
10.08.2021

ordek

wak wak ordek yetisen  onsuk bolar yerne

60 ba 50 ba
60 ba 50 ba
06.08.2021

Ordek satylyar

Yetisen ordekler , gak gak we pekin porodaly

100
100
05.08.2021

ÖRDEK

ÖRDEK 3-aýlyk gowy daýow  ŞOR ýeri
75 manat

75

ordek

indoutga we gak gak ordek ulysy kicisi bar kurkem bar.           paroda horazam bar towugy...
amatly berjek 40 manatdan bashlaya 140 manada cenli
amatly berjek 40 manatdan bashlaya 140 manada cenli
17.07.2021

ordek

ordek wak wak 40 m ulylary kici 35 manat indutga juyje 55 m gysdagly onsuk bar alana

35
35
14.07.2021

ördek

Mana ak yada mele erkek indautga gerek

жуйже

сагдынжа жуйжелер

20 манат
20 манат
03.07.2021

satlyk ordek

Wak wak bilen yasyl bas ordek bar 30 yakyn 80tmt.

80 tmt
80 tmt
25.06.2021

lndabutga

indabutga her hili janlasayin

30 50
30 50
25.06.2021

ordek juje 18 gun bolan 22m 7 gun bolan 16m

18 bolan ordek 22 manat 7gun bolan 16 manat

22m 16m
22m 16m
19.06.2021

gara gaz

9 maki 1 horaz 25 juyjesi bar

90
90
19.06.2021

gak gak ordek we indautka guzlap dur yagdaylary gaty gowy

gak gak order we indautka abmenam bolya sesarka bilen bashgada gormeli

amatly berjek
amatly berjek
19.06.2021

Ýaşylbas ördek

Ýagdaýy gowy 2 aý bolan 130 sany bar ylalasyk bar

50 manat
50 manat
13.06.2021

ordek juyje gakgak

1ay bolan ordek juyje gakgak

30
30
12.06.2021

ördek

sagdyn  indaudga  yagdaýy  gowy  bahasy  erkek  150  maki  100  (jüje 15  gü...
150
150
12.06.2021

Juje

Ordek, towuk, Juje ululy kicili

amatly
amatly
08.06.2021

Ördek jüýje

Ördek jüýje 6 hepde bolan gaty gowy seredipen baha 38 manat aljaga ylalasyk bar habarlasayyn arkayyn

38 manat
38 manat
31.05.2021

Indautka Ordek

Arassa sagdynja ordekler her hili bahadan bar
20 manatdan
25 manatdan
30 manatdan
40 manatdan
90 manatdan

30
30
29.05.2021

ordek juyje

mana yany bolan ordek juyje gerek amatly bahadan berseniz kopirak aljak

20.05.2021

ordekler

bir 130 manat ordek

130 mant
130 mant
18.05.2021

ördek

arassaja sagdyn ikisem guzlayar ikisem 200 manat her biri 100 manatdan

200
200
16.05.2021

indautka

baha 1 mln erkek indautka

200
200
13.05.2021

ýaşylbaş

üç aý bolan ýaşylbaş ýaşajyk arassaja

köneden 275
köneden 275
29.04.2021

ordek gerek mana bolsa jujesi

mana ordeklen jujesi gerek bar bolsa gayratedip sun nom jan edayin

26.04.2021

ördek jüje aljak

ördek jüje muskus aljak vagdavy gowy bolsun  10 manatdan aljak

10
10
14.04.2021

ördek we gazlar

mal eliň maly ýagdaýy gaty gowy söz ýok  isdasine söz ýok maly Alan ökünmez mallaryň ...
07.02.2021

Ördek indautka

Ordek semiz bakylgy erkegi 2 sany maki4 sany erkegi 550 hersi makiyan 425 indi yumurtga bermeli Ordegi bilyan bolsan gelde goray gyssagly pu...
25.01.2021